Coaching?


Coaching er en ligeværdig samtale, der har til formål at give feedback og skabe motivation hen imod at kunne fokusere tanker, følelser og adfærd mod ønskede resultater.

Coaching er fokuseret på NUET og FREMTIDEN – IKKE fortiden.

Coaching er baseret på kontakt, gensidig tillid og kommunikation og baserer sig på lige commitment fra coach og coachee hen imod handling.

Coaching er at motivere og støtte – en coach definerer aldrig et mål, det gør coachee, men coachen arbejder på at klargøre coachee til at handle.


"For at kunne score, er man nødt til at have et mål"

Anonym

 compass-coahing     |     telefon: +45 30 62 45 42     |     e-mail: info ( a ) compass-coaching.dk