Leadership-coaching


Leadership-coaching er et vigtigt strategisk redskab i moderne ledelse. Det giver ledelsen en metode til at få det bedste frem i medarbejderen og samtidig påvirke arbejdsglæden positivt. Det er en proces, som lærer medarbejderen at fokusere på potentialer og løsninger frem for problemer og snævre rammer. Der opnås større bevidsthed om kompetencer og en følelse af ejerskab og ansvarlighed over for mål og løsninger. Det er også en proces, som vil betyde, at der efterhånden frigives ressourcer til lederen fra de daglige og mere kortsigtede opgaver.

Klik her for at høre mere...


Den eneste kilde til viden er erfaring.

Albert Einstein

 compass-coahing     |     telefon: +45 30 62 45 42     |     e-mail: info ( a ) compass-coaching.dk