Hvem er jeg?


Peter Laurents, Compass-coaching.dk Mit navn er Peter Laurents.

Igennem de sidste 20 år har jeg på forskellig vis beskæftiget mig med mennesker i personlig udvikling og forandring.

Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog og har dels været ansat som pædagogisk medarbejder i kriminalforsorgen samt som SSP- og specialpædagogisk konsulent i en lang række kommuner, hvor jeg har beskæftiget mig med kriminalitetsforebyggende arbejde samt konkret vejledning og rådgivning til børn, unge og familier.

Jeg har siden taget BA i psykologi, som er kombineret med en diplomuddannelse i ledelses-psykologi og supervision. Jeg har således arbejdet en del med enkeltpersoner og personalegrupper i forandring og har stor indsigt i de menneskelige og interpersonelle egenskaber, der skal påvirkes for at støtte den enkeltes personlige udvikling – til gavn for den enkelte og for arbejdspladsen.

Sideløbende med dette har jeg været beskæftiget som konsulent og rådgiver i forbindelse med teambuilding-aktiviteter, lederudvikling og alternative personale-udviklingsaktiviteter i det private erhvervsliv, ligesom jeg arbejder som coach og konfliktmægler/mediator i såvel private som offentlige virksomheder.

Jeg tror på, at alle mennesker bærer på et unikt potentiale for at skabe personlig udvikling, men at vaner, frygt for det ukendte og usikkerhed på egne evner afholder mange fra at komme i kontakt med dette potentiale. Er du villig til at tage ansvar for udviklingen i dit eget liv – og er du interesseret i at udforske dit eget potentiale, så vil jeg gerne tilbyde at være din sparringspartner gennem processen…

Er du klar…?


En optimist løber risikoen for at tabe. En pessimist går glip af chancen for at vinde.

Ukendt

 compass-coahing     |     telefon: +45 30 62 45 42     |     e-mail: info ( a ) compass-coaching.dk